Inloggen

19.10.2011

(in dat geval: bezwaar aantekenen)

11.08.2011

Komt ons pensioen in gevaar door de financiële crisis?

Welkom, oud-medewerkers van Klöckner Pentaplast BV

Welkom op de site voor oud-werknemers van Klöckner Pentaplast BV en haar rechtsvoorgangers. De site is bedoeld voor alle ex-werknemers waarvan de opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken zijn zijn verzekerd bij Zwitserleven. Deze site is door ons opgezet om u meer specifiek te informeren over uw pensioenrechten of aanspraken.  Samen met de informatie die u van Zwitserleven ontvangt kunt u zich een goed beeld vormen van uw pensioensituatie.

Wie bent u?

Ontvangt u al een pensioenuitkering - of gaat u in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen - dan willen we graag uw actuele gegevens hebben, zodat wij u rechtstreeks op de hoogte kunnen houden van voor u belangrijke informatie. Logt u daarom in en controleer of de gegevens die we van u hebben nog actueel zijn. Zo niet, dan kunt u ze zelf direct eenvoudig online wijzigen. Hebt u nog geen log-in op deze site? Ga dan - in het hoofdmenu - naar "Aanmeldingsformulier" en meld u zo snel mogelijk aan.

Wie zijn wij?

"Wij" zijn Klöckner Pentaplast Netherlands BV.

Als uw werkgever was Klöckner Pentaplast BV destijds o.a. verantwoordelijk voor:

 • de communicatie richting Zwitserleven over uw pensioenvoorziening;
 • keuzes met betrekking tot het beleggingsbeleid van Zwitserleven; en
 • besluitvorming over het verlenen van toeslagen (voorheen indexatie genoemd).

Sinds 2007 vinden er in Klöckner Pentaplast BV echter geen activiteiten meer plaats en is binnen die onderneming niemand meer werkzaam, en in 2010 is de onderneming geliquideerd.

Het beheer van het pensioen-account Klöckner Pentaplast is in verband met deze liquidatie overgedragen aan de directe moeder van Klöckner Pentaplast BV, Klöckner Pentaplast Netherlands BV. Klöckner Pentaplast Netherlands BV wordt hierbij deskundig terzijde gestaan door MPP Consult te Nederweert. Een goede behartiging van de belangen van de gepensioneerden en slapers wordt geborgd door de in 2009 opgerichte "Vereniging pensioenbelangen voormalig Klöckner Pentaplast medewerkers".

U heeft een vraag?

"Pensioenen" zijn zware kost. En juist in deze tijd met veel onzekerheid omgeven. Geen wonder dus als u met vragen zit. Waar kunt u dan terecht?

 • Bij Zwitserleven
  Zwitserleven is als pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de communicatie met de gepensioneerden en slapers. Dit vindt onder andere plaats via het Uniform Pensioenoverzicht ("UPO") dat jaarlijks aan alle gepensioneerden en eenmaal in de 5 jaar aan slapers moet worden verzonden.
  Wanneer u vragen hebt - over uw pensioen, of bijvoorbeeld over uw UPO - dan kunt u zich dus altijd wenden tot Zwitserleven. Onder het menu-item "Contact" vindt u onze actuele contactpersoon.
 • Bij ons
  Via deze site gestelde vragen - ook via het menu-item "Contact" - willen we uiteraard altijd proberen te beantwoorden. Uw vragen worden dan doorgeleid naar MPP Consult. Gunt u ons dan alstublieft wat tijd.
 • Bij de Vereniging Pensioenbelangen Voormalig Medewerkers Klöckner Pentaplast
  We willen u op het hart drukken lid te worden van bovengenoemde vereniging. Alleen met úw input is de Vereniging in staat uw belangen goed te dienen!

Aan alle informatie op deze website kunnen geen rechten worden verleend. Zie disclaimer.